You are here

Generalistische eerstelijnszorg

Generalistische eerstelijnszorg is bedoeld voor personen met niet-complexe psychische klachten. Eerstelijnszorg wil de zelfredzaamheid van de patiënt bevorderen. Door laagdrempelige hulpverlening aan te bieden willen wij vroeg-detectie en vroeg-interventie bevorderen.

 

Aanpak :

  • Hulpvraag in kaart brengen
  • Kortdurend behandeltraject
  • Probleemoplossend werken door adviezen en tips te formuleren